giám sát cơ quan hành pháp để chia sẻ quyền lực của tổng thống

TULAR:
có một phân tích cho rằng quyền lực và ảnh hưởng của Quốc hội

về thủ phạm của vụ tấn công tình dục

TULAR:
rằng họ không nghĩ về những đề xuất này

ông đã công bố các cam kết liên quan đến phụ nữ

TULAR:
Chúng ta có thể thảo luận về các vấn đề quốc gia

Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra và Ủy ban Bầu cử Quốc gia

TULAR:
Tổng thống Moon Jae-in có kế hoạch đề xuất sửa đổi hiến pháp như đã thông báo vào ngày 26

Cựu lãnh đạo tầng Lee Wan-gu đã tham gia vào 'nghi ngờ danh sách Sung Wan-jong' và chiến đấu tại tòa án

TULAR:
Nhưng đề cập đến tất cả chúng sẽ là một sự khái quát trong sách giáo khoa

“Cách mạng dưới ánh nến thật đáng sợ

TULAR:
và Thị trưởng Lee Jae-myung biết rằng có những nghi ngờ

đồng thời yêu cầu văn phòng kiểm toán của đài KBS và chính phủ điều tra kỹ lưỡng sự thật

TULAR:
về sửa đổi hiến pháp để thảo luận về cơ cấu quyền lực